Gebruiksvoorwaarden van de site van dansaertdreams.be
Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder de handelsvereniging Quartier Dansaert vzw u toegang verleent tot haar website.

dansaertdreams.be biedt u deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website en de informatie te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie
dansaertdreams.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

2. Links en verwijzingen
2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld. dansaertdreams.be controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen enkele garantie bieden betreffende de kwaliteit en/of volledigheid ervan.
2.2 dansaertdreams.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar ze verwijst.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
3.2 dansaertdreams.be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Comments en meningen
4.1 Onderdelen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen.  Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van dansaertdreams.be maar de mening van de persoon die zijn mening plaatst.  
Dansaertdreams.be is niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de opmerkingen op deze website. Dansaertdreams.be behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden. 

5. Bescherming van de persoonsgegevens
5.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van dansaertdreams.be en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
5.2 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de webmaster.
 

 
 
 
 
 
Deel