Terug naar het overzicht

06.07.2021

Cappelle Opticien

"We moeten ook zorgen voor een betere bescherming van voetgangers en fietsers, bijvoorbeeld door het plaatsen van hekjes langs de trottoirs en nieuwe fietspaden, om hen ertoe aan te moedigen andere vervoersmiddelen te gebruiken. 

Oh ja! Ook meer beveiligde fietsenstallingen, omdat er te weinig zijn."

- Laurent van Capelle Opticien